درباره گروه صنعتی کانکس

کانتینر ها با ابعادی که بر اساس استاندارد جهانی مشخص شده اند شامل کانتینر 20 فوت، کانتینر 40 فوت هستند و کانتینر کیوب ( کانتینر ارتفاع بلند) که بر اساس استاندارد جهانی نیست اما برای کالاهای با ارتفاع زیاد کاربرد دارد.

کانتینر ها با ابعادی که بر اساس استاندارد جهانی مشخص شده اند شامل کانتینر 20 فوت، کانتینر 40 فوت هستند و کانتینر کیوب ( کانتینر ارتفاع بلند) که بر اساس استاندارد جهانی نیست اما برای کالاهای با ارتفاع زیاد کاربرد دارد.

ما در این مطلب میخواهیم بدانیم کانتینر 20 فوت چیست و از کجا میتوان کانتینر20 فوت تهیه کرد؟ امیدواریم خواندن این مطلب 

عنوان اول

عنوان اول

عنوان اول

عنوان اول

آخرین مطالب

  • کانتینر مسکونی

کانتینر مسکونی

کانتینر مسکونی کانتینر مسکونی سازه ای است که ارتفاع آن از همان کانتینر های 20 و 40 فوت می باشد که در جاهایی برای حمل و استفاده به صورت دریایی و رمینی ساخته شده اند.این

  • کانتینر پیش ساخته

کانتینر پیش ساخته

کانتینر پیش ساخته مدتی است که سازه های پیش ساخته در سراسر دنیا طرفدارانی پیدا کرده اند . یکی از این سازه ها کانتینر های پیش ساخته هستند . مهد تولد این استفاده متنوع اروپا

  • کانتینر ویلایی

کانتینر ویلایی

کانتینر ویلایی کانتینر ویلایی همان ویلای پیش ساخته است. این کانتینر های پیش ساخته در ابعاد 20 فوت و 40 فوت است. امروزه در تمام دنیا محبوبیت زیادی دارند. یکی از مهم ترین دلایلی که