کانکس:

یکی از خدمات مهم  ما ارائه انواع کانکس در طرح های مختلفی میباشد.

از انواع کانکس میتوان به مواردی همچون

کانکس ویلایی

کانکس نگهبانی

کانکس اداری

کانس کارگری

کانس معدن

و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.